mercredi 22 juin 2016

A Big Bore engine for sale

Message de Serge Demaertelaere

Cela pourrait intéresser un de nos Burtonistes:
Je vends mon moteur transformé en Big Bore 650cc car je passe en 760cc.
Le moteur est juste rodé, près de 5000 km, et un essai est possible sur ma voiture avant octobre.
Le prix d'un moteur refait en 650cc est de 2.575€ chez VGS2cv.
J'en demande seulement 1.900€

Amicalement.
Serge
Serge.Demaertelaere@gmail.com

lundi 23 mai 2016

Van Eddy Jennes => Boezinge rit (W-Vl)Beste Pierre
Hier een paar foto’s van 2 burton’s van de rondrit in boezingen met een uitzonderlijke rally plaat (namelijk met onze burton op)
MVG Eddy en Ann (en tot 27/8 hoop ik)samedi 21 mai 2016

Oprichten van onze groepering - Fondation de notre association


21 Mei 2016 14:00 - 21 mai 2016 14:00 
Hall Omnisport - Grez-Doiceau
 

• Echt mooie weer en gezellig atmosfeer voort de eerste Burton eigenaars bijeenkomst. Negen eigenaars vol met ideeën en projecten.

• Superbe météo et excellente ambiance pour cette première réunion. Nous étions neuf propriétaires pleins d'idées et de projets.De deelnemende wagens - Les voitures participantes


 Nico Verspille - Serge Demaertelaere - Pierre Ghyoot - Luc Vazndenbergh - Harie Hannink

 
Patrick Aertgeerts -  Patrick Andries - Nico Verspille - Serge Demaertelaere
Aanwezigen - Présents :
  •  Nico Verspille  O-AAT-343
  • Serge Demaertelaere  O-ABH-035
  • Pierre Ghyoot  O-AAR-646
  • Luc Vandenbergh  1-OBT-393
  • Harie Hannink (NL)RD-11-JV
  • Patrick Aertgeerts  1-OBA-606
  • Patrick Andries  1-OBK-967
  • André Bollen 
  • Christian Cuypers  O-AAK-905
  •  Luc Vandenbergh  1-OBT-393
Beslissingen - Décisions

1) De medewerking met de BOC bestat en gepromoveerd zal worden.
-   La collaboration avec la BOC existe et sera promue.

2) Het gebruik van een triangle om onze Burton te slepen is blijkbaar niet aanvaardbaar. Een vergelijking met de nabij landen is besproken.  De "informele" regels liggen in een grijsachtig zone, overal en nog meer in België.  Het zou interessant zijn om meer duidelijke inlichtingen daarop samen vatten.
-   Il semble que l'emploi d'un triangle pour remorquer nos Burton ne soit pas acceptable.  Une comparaison avec les règles de pays voisins est passée en revue.  Des règles informelles se situent toutes dans des zones grises, partout, en encore plus en Belgique.  Il serait intéressant de collecter des renseignements plus précis à ce sujet.

3)  Het bestaat een reële nut in technische informaties uitwisseling.  Dat is de voornaamste taak van onze groepering.  Deze blog zal daarvoor dienen.  Aanvragen en informaties zullen hier gepubliceerd worden.  Teksten an foto's moeten gewoon naar Pierre per email toegestuurd worden om gepubliceerd te zijn.
-  Il existe un besoin réel d'échanger des informations techniques.  C'est une des raisons de ce blog.  Les questions et les informations doivent simplement être envoyées par courriel à Pierre pour publication.
  
4) André Bollen legt uit hoe en waarom op onze motoren de  PK meten.  Zijn garage is uitgerust om zulke metigen uitvoeren.  H&P Bollen in Neerpelt.
- André Bollen explique comment et pourquoi mesurer la puissance de nos moteurs.  Son garage pet effectuer de telles mesures.   H&P Bollen à Neerpelt. 

5 ) Zou het noodzakelijk zijn om onze groepering als VZW oprichten ?  De vraag is gesteld om verantwoordelijkheden problemen te voorkomen.  Antwoord is ja, maar niet onmiddellijk.
- Serait-il nécessaire de transformer notre groupement en ASBL pour prévenir des problèmes de responsabilité ?  La réponse est oui, mais pas immédiatement.

6)   BOB logo - Zou de voorgestelde logo aanvaarbaar mogen zijn ?  Om vergelijkingproblemen met de BOB campagne te voorkomen, is het geadviseerd om punten tusen de letters insteken.
- Le logo BOB - Tel que présenté, le logo est-il acceptable ?  Afin d'éviter de le confondre avec la campagne BOB, il est suggéré de placer des points entre les lettres.


7)  De volgende bijeenkomst zal plaats vinden op Zatergag 27 Augustus met een rit in Vlaams-Brabant en een maaltijd achteraf.  Start en aankomst te Zellik.  Zet het in uw agenda !  Meer details zullen volgen.

-  Le prochain rassemblement se fera le samedi 27 aout avec un tour du Brabant flamand et un repas à son issue.  Départ et arrivée à Zellik.  Mettez-le dans vos agenda.  Plus d'info suivent.

 

Bedankt aan iedereen  - Un grand merci à chacun 

Inlichtigen - Informations

  ICCR2016

Van 11 t/m 14 augustus 2016 is het Landgoed Middachten in de Gelderse gemeente Rheden het decor voor de 16e International Citroën Car Club Rally.  De ICCCR is een vierjaarlijks internationaal Citroën evenement.  =>  http://icccr2016.com/nl/

- Du 11 au 14 août 2016, se tiendra dans la propriété de Middachten, sise sur la commune de Rheden (province de Gueldre) le 16ème International Citroën Car Club Rallye.  Événement international ne se produisant que tous les quatre ans.  =>  http://icccr2016.com/fr/


Stabiliserende staaf  -  Barre stabilisatrice

Document :www.pp-2cv.be/FR/Catalogue/WEBPDF/Promo12-03.pdf
André JACQUES Perfect-Product rue de la Libération 6 B-4160 Anthisnes 
tél:+32 4 3836598 fax:+32 4 3837398


jeudi 12 mai 2016

Invitation
First Burton Owners Belgium gathering


Where : Hall Omnisport, in Grez-Doiceau
When : 21 May 2016 14:00 
With or without your delighted Burton car, you're invited to join our initial gathering.
Let's decide what are our specifics, our needs, our goals, our cooperation with our Dutch Burtoneers, and all items we could realize together.
And the pleasure to exchange our joy to own and drive a Burton car.


Reach the N25 Leuven-LLN, => Stampia roundabout, =>"Hall Omnisport" brown arrows => Hall Omnisport - La Terrasse   Google Map => La Terrasse

Welcome

mercredi 11 mai 2016

Belgian oldtimer federation => http://www.bfov-fbva.be

http://www.bfov-fbva.be/images/bfovfbva-logo.jpg

• Het is wel nuttig om ingeschreven worden ; vol met interessante informaties. Inschrijving zonder kost. Bij voorbeeld : gratis technische controle voor oldtimers, nieuwe reglementeringen, lobbying.

• Il est fort utile de s'y inscrire ; c'est bourré d'informations super intéressantes. L'inscription ne coute rien. Exemple : contrôle technique gratuit pour oldtimer, nouvelles règlementations, lobbying.
4eme Balade des Ancêtres à Gentinnes St-Géry
samedi 9 juiillet 2016 à 13:00
Place de Gentinnes n°1 à 1450 Gentinnes


Inscription & détails :
inschrijving & info :

Hallo beste vrienden, chers amis,

• Onze poging om de Belgische Burton eigenaars te verenigen blijkt positief te worden. Wij zijn, al een goede tiental om samen iets uit te wisselen en eventuele evenementen samen organiseren. Tussen 24 en 30 Burtons in België rijden …. potentieel zijn er genoeg !

= Notre tentative d’associer les propriétaires de Burton semble positive. Nous sommes déjà, aujourd’hui, une bonne dizaine qui sont prêts à échanger des infos et à organiser des événements ensemble. De 24 à 30 Burtons roulent en Belgique, …. il y a du potentiel !


• Wij hadden eerst voorgesteld om ons te vergaderen te Zoetwater, Oud-Heverlee, op zaterdag 21 mei 14:00. Het is geen goed idee. Te veel volg en geen parkeerruimte. Datum en uur blijven onveranderd. De plaats wel, en wij zullen in de loop van de volgende dagen meer gegevens communiceren.

= Nous avions, initialement, proposé de nous retrouver à Zoetwater, Oud-Heverlee le samedi 21 mai à 14:00. Ce n’est pas une bonne idée. Trop de monde et pas assez de places de parking. La date et l’heure restent inchangés mais le lieux vous sera communiqué dans les prochains jours.


• De FaceBook pagina "BOB Burton Owner Belgium" is en blijft ter beschikking. Uw deelnamen is verwacht.

= La page FaceBook "BOB Burton Owner Belgium » est, et reste à votre disposition. Votre participation est attendue.


• Alle voorstellen en initiatieven blijven verwelkomend.

= Toutes propositions et initiatives restent les bienvenues.


• In samenwerking met onze Nederlandse vrienden van de BOC en met Etienne Mertens / Sami El Ferai, zullen wij samen nog meer plezier van onze schatten krijgen.

= En collaboration avec nos amis néerlandais de la BOC ainsi qu’avec Etienne Mertens et Sami El Ferai retirerons nous encore davantage de satisfaction de nos petits trésors.


Vriendelijke groeten,
Très amicalement,
Pierre Ghyoot